کارت بازرگانی حقوقی Tag

کارت‌ بازرگانی به وسیله شعب اتاق‌های بازرگانی در تهران و شهرستان‌ها صادر می‌شود. برای این کار سامانه تمدید کارت وجود ندارد و مراحل تمدید به صورت حضوری و با توجه  به مراحلی که در ادامه گفته شده است طی خواهد شد. کلیه‌ی دارندگان کارت‌های بازرگانی...

برای تمامی افرادی که با عرصه‌ی تجارت سر و کار دارند، داشتن کارت بازرگانی امری مهم تلقی می‌شود. کارت بازرگانی حقیقی به همراه کارت بازرگانی حقوقی به عنوان یک مجوز قانونی تلقی می‌شود که پس از صدور و یا تمدید کارت بازرگانی افراد در عرصه...

مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!