حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام Tag

در این مقاله به حداقل سرمایه و حداقل تعداد سهامداران برای تاسیس شرکت سهامی عام پرداخته شده است. در تعریف  شرکت سهامی عام در قانون تجارت چنین آمده است که: این شرکت‌ها به این دلیل سهامی عام خوانده می‌شوند که سرمایه خود را از طریق فروش...

مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!