صورتجلسه تغییر نام

موسسه ثبتی آرمانی
سهامی خاص

بسمه تعالی

 

 

نام شرکت:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

سرمایه ثبت شده:              (ریال)

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….. در تاریخ  ………………….. راس ساعت  …………. با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

الف ) جهت رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

  • 1   به سمت رئیس جلسه
   2   به سمت ناظر جلسه
   3   به سمت ناظر جلسه
   3   به سمت منشی جلسه

ب) نام شرکت به  ————————- تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد .

ج ) به آقای  —————–  با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید .

رئیس جلسه                                  ناظر جلسه                       ناظر جلسه                                  منشی جلسه

ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

سهامی خاص

بسمه تعالی

 

نام شرکت:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

سرمایه ثبت شده:                (ریال)

” لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده “

  • شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام امضاء
    

   1

     سهم  ریالی بانام  
    

   2

     سهم  ریالی بانام  
    

   3

     سهم. ریالی بانام  

به این مطلب رای دهید.
0
لطفا دیدگاهی بگذاریدx
()
x
مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!