ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی دارای قوانین و پیچیدگی های خاص خود میباشد. موسسه ثبت شرکت آرمانی با دارا بودن تجربه های فراوان شما را در ثبت این نوع شرکت راهنمایی میکند. در ادامه به معرفی شرکت های تضامنی و شرایط ثبت شرکت تضامنی میپردازیم.

شرکت تضامنی حداقل از دو نفر اعضا تشکیل شده که در صورت بروز هر گونه مشکل و قروض ، ابتدا اموال شرکت و در صورت کافی نبودن، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشد ؛ درواقع در مورد تقویم سهم الشرکه غیر نقدی ، شرکاء تماما مسئول کمبود سرمایه می باشند.

به بیان دیگر ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا نامحدود می باشد ؛ لذا بار مسئولیتی در شرکت تضامنی در از دیگر شرکت ها بیشتر می باشد .

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.

طبق ماده 118 قانون تجارت ، سرمایه شرکت اعم از نقدی و یا غیر نقدی، باید در ابتدا به طور کامل پرداخت شود و فقط زمانی قابل ثبت می باشد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد .

سرمايه ثبتي صرافی ها مبلغ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال مي باشد كه تماماً در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلوكه ميشود تا  زمانیکه آگهي ثبتي و روزنامه رسمي شركت ، تسليم بانك مركزي شود .

در صورتیکه تمایل به آوردن نام خود و یا شرکا در اسم شرکت می باشید ، شرکت تضامنی تنها نوع از شرکت می باشد که این اجازه را به شما می دهد.

اصولاً شركايي مایل به ثبت اين نوع شركت ها هستند كه نياز به تضمين عملكرد باشند ؛ مانند صرافی ها .

تمامی شركت هاي صرافي ، شرکت تضامني هستند .

 

مدت زمان ثبت شرکت تضامنی

زمان ثبت اين نوع شركت ها ٧ تا ١٢ روز کاری می باشد که این زمان بندی را میتوان به 3 روز هم کاهش داد .

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

 1. دو نسخه شرکت نامه تکميل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
 3. دو نسخه اساسنامه تکميل شده
 4. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
 5. اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
 6. تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
 7. اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل
 8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
 9. دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
 10. اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد

 

مراحل تشکیل شرکت تضامنی

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که :

 1. شرکت نامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
 2. تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.
 3. سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم ( ارزیابی ) و تسلیم شده باشد که در این مورد رضایت کلیه شرکاء شرکت شرط است یعنی باید همه شرکاء رضایت داشته باشند.
 4. در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء
 5. در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود. مگر اینکه به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 6. چون شرکتنامه، گویای مقدار سرمایه هر شرکت می باشد، به این جهت چند نکته از موارد مندرج در اساسنامه باید در آن قید گردد.

 

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی مانند انحلال سایر شرکت ها نیست و باید شرایطی حاکم باشد تا بتوان این شرکت را منحل کرد. در ادامه به مواردی که باعث انحلال شرکت تخصصی می شود اشاره شده است.  این نکته را نیز ذکر کنیم که ثبت حسابداری انحلال شرکت در این پروسه بسیار مهم و ضروری می باشد.

 • شركت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد.
 • شركت برای مدتی معین تشكیل شده و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای آخرین روز صورت جلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شركتها نشده باشد.
 • در صورتی كه ورشكست شده باشد.
 • در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شركت تضامنی
 • در صورت رضایت تمام شركا
 • در صورتی كه یکی از شركا بنا به دلایلی از محكمه درخواست انحلال كرده و محكمه آن دلایل را موجه دانسته و حكم به انحلال شركت بدهد.
 • در صورتی كه یکی از شركا ورشكست شود و سهم او در شركت از منافع كافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شركت تضامنی را نمایند و این امر در صورتی امکان پذیر می باشد که شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شركت رسانده باشند.
 • در صورتی كه یکی از شركا شركت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این كار را داشته باشند.
 • در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا و قید این امر در اساسنامه

 

تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

برای تشکیل شرکت تضامنی شرکا باید شرکت نامه ای تنظیم و امضاء کنند که قرارداد تشکیل شرکت می باشد و در آن حدود , مشارکت , وظایف , اختیارات و حقوق هر یک از آنها به علاوه نام شرکت تضامنی ، نوع ، موضوع ، مرکز اصلی ، نشانی کامل شرکت و همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها ، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی ، نحوه تقسیم سود و زیان و فسخ شرکت و… قید شده باشد.

طبق ماده ۴۷ قانون ثبت ، شرکت نامه باید به ثبت برسد در غیر اینصورت طبق ماده ۴۸ همان قانون , سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها صورت میگیرد که موسسه ثبت شرکت آرمانی در این راستا می تواند به متقاضیان خدمات لازم را ارائه دهد.

مفاد اساسنامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و سپس برای اطلاع عموم آگهی می شود. البته شرکای شرکت تضامنی می توانند از قبل شرکت نامه را در یکی از دفاتر رسمی به ثبت برسانند که در این صورت شرکت مجبور خواهد شد در هر دوی آنها حق الثبت پرداخت نماید.

طبق ماده ۱ آیین نامه قانون تجارت مصوب وزارت عدلیه در سال ۱۳۱۱ شرکت های تجارتی در محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی قرار دارد تشکیل می شوند و ثبت آنها باید به موجب شرکت نامه رسمی انجام پذیرد.

به موجب ماده ۲ آیین نامه مزبور شرکت های تجارتی ثبت شرکت های تضامنی در تهران باید در اداره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی به ثبت برسند ولی تبصره ای برای این آیین نامه وجود دارد که بر اساس آن در نقاطی که اداره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نباشد در محکمه ابتدایی یا صلحیه انجام می گیرد.

 

انتخاب نام شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی نیازمند یک نام مخصوص هستند که معرف مسئولیت شرکا و نوع شرکت باشد. در نام شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود همچنین طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت باید بعد از نام شریک یا شرکایی که در نام شرکت ذکر شده است، عبارتی از قبیل “و شرکا ” یا “و برادران” قید شود. ذکر نام شرکا از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند.

 

مقررات شرکا و یا سهامداران شرکتهای تضامنی

 • ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 • ﭘﻴﺮﻭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ کشور ایران
 • ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ فردی ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀ ﺍﺛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲﮐﺸﻮر
 • ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
 • ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ، ﻋﺪﻡ ﻋـﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴـﺄﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻـﺮﺍﻓﻲ ﻫـﺎ ﻭ ﻳـﺎ ﻣـﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﻤﺰﻣـﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ شرکت های ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺩﻳﮕﺮ
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﺪﻫﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻣـﺎﺩﻩ 186 ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕ ﻫـﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

بیش از 85 درصد شرکت های تضامنی ، مسئولیت محدود می باشند.

 

شرایط ثبت شرکت تضامنی

 • حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تضامنی 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
 • ماده 118 قانون تجارت ، سرمایه شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ، ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه نقدی تادیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد . این تقویم سرمایه غیرنقد باید با رضایت تمام شرکا باشد (ماده 122 ق.ت) و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از قیمت واقعی خودش تقدیم شود شرکا به ضرر خود اقدام کرده اند به این علت جزء رضایت شرکا شرط دیگری برای این تقویم وجود ندارد.
 • قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت ، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است.
 • حداقل تعداد مدیران و بازرسین ، یک نفر مدیر از بین شرکا یا دیگران می باشد.
 • داشتن بازرس الزامی نمی باشد اما می تواند بازرس داشته باشد.
به این مطلب رای دهید.
0
لطفا دیدگاهی بگذاریدx
مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!