ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی،نحوه ثبت شرکت تعاونی :

شرکتهای تعاونی چه تولیدی و چه توزیعی برای هدفی خاص و کم هزینه بین افراد حقیقی که به صورت یکسان سهام دار هستند تشکیل میشود .

برای ثبت شرکت تعاونی که شامل شرکتهای تعاونی اعم از تولیدی ، توزیعی باید به اداره تعاون مراجعه کرد و سپس به اداره ثبت شرکتها برای اخذ آگهی .

 

مراحل ثبت شرکتهای تعاونی در ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :

 

  • ثبت درخواست یا مدارک در دبیرخانه
  • ارجاع به اداره ذیربط
  • بررسی تقاضا توسط کارشناس
  • تایید مدارک توسط کارشناس
  • مراجعه نماینده تعاونی به اداره آموزش جهت تعیین وضعیت آموزشی شرکت
  • اخذ تاییدیه آموزشی از اداره آموزش در صورت لضوم ارائه به کارشناسان ذیربط
  • ارسال مدارک تعاونی  به اداره ثبت شرکتها

شرکتهای تعاونی چیست و کجا قابل استفاده میباشد

شرکتهای تعاونی عمدتا برای رفع مایحتاج عمومی به کار می رود . که به صورت عامه شرکتهای بزرگ و دولتی با ثبت شرکتهای تعاونی برای پرسنل خود ایجاد انگیزه و تامین مایحتاج پرسنل اقدام میکنند .

در قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران فصل پنجم به 2 نوع شرکت تعاونی نام برده شده است تعاونی توزیعی و تولیدی.

1/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!