نمونه صورتجلسه انحلال شرکت

ثبت آرمانی

نام شركت:                            ( با مسئوليت محدود)

شماره ثبت شده:

سرمايه ثبت شده:  

شناسه ملی:

جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت در تاريخ         /        /          ساعت  ” 10صبح ”  با حضور كليه شركاء در دفتر مركزي شركت تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

    • نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه شماره ملی
      آقای      
      آقای      

1) شرکت منحل گردید و آقای ————— به شماره ملی  ————  سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمود .

 

2) نشانی محل تصفیه به آدرس :  —————————————————————-   ،  کدپستی  —————————-   تعیین گردید .

 

3)مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اسناد، اوراق، مدارک، دفاتر ،دارایی ها و اموال شرکت نمود .

 

كليه شركاء به  ——————– با حق توكيل به غير وكالت مي‎‏دهند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذيل دفاتر ثبت و پرداخت هزينه هاي قانوني اقدامات لازم را بعمل بياورد.

 

چون موضوع دیگری نبود جلسه در ساعت 11 صبح همانروز خاتمه یافت.

به این مطلب رای دهید.
0
لطفا دیدگاهی بگذاریدx
()
x
مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!