ثبت نمایندگی خارجی

اخذ نمایندگی از ترکیه ، یکی از راه‌هایی است که افراد فعال در عرصه اقتصاد و تجارت از آن استفاده می‌کنند. افراد برای کسب سود بیشتر و گسترش حیطه کاری خود نیاز به ارتباطات خارجی دارند که از طریق دریافت نمایندگی از کشورهای خارجی سعی...

افراد برای ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران می‌بایستی براساس قوانین گفته شده عمل نمایند، بر این اساس، این مقاله به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی پرداخته است. براساس قانون مصوب، کلیه شرکت‌های تجاری، اقتصادی و ...

شرایط اخذ نمایندگی شرکت های خارجی در ایران یکی از سوالاتی است که ذهن بسیاری از افراد برای ثبت نمایندگی خارجی را مشغول نموده است، در این مقاله شرایط و مدارک برای ثبت نمایندگی خارجی که مورد نیاز افراد فعال در زمینه اقتصادی است، شرح...

کلیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران فعالیت می‌نمایند در صورت رعایت قوانین و مقرارت و توافق هر دو طرف می‌توانند نسبت به ثبت نمایندگی خارجی در ایران اقدام نمایند، در این مقاله به نحوه ثبت نمایندگی خارجی و مدارک و قوانین ثبت پرداخته...

مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!