ثبت شرکت تضامنی

شركت تضامني چيست؟

 

در صورتي كه نام برخي مالكان شركت در نام شركت آمده باشد ، شركت تضامني محسوب مي شود. شركت تضامني شركتي است كه تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود و اگر دارايي شركت براي تاديه تمام قروض شركت كافي نباشد، هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض مي باشند.شركت تضامني براي امور تجارتي تشكيل مي شود و در آن شركا فعاليت هاي مستمر و مستقل كارآفريني را تحت نام يك شركت اجرا ميكنند.

اصولاً شركايي از اين نوع شركت به ثبت (ثبت شركت تضامني ) ميرسانند كه نياز به تضمين عملكرد باشد ،
حتماًبه شركتهاي صرافي دقت کرده اید

١٠٠٪‏ شركتهاي صرافي ، شرکت تضامني هستند ، سرمايه ثبتي ٢٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال ميباشند كه تماماً در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلوكه ميشود تا آگهي ثبتي و روزنامه رسمي شركت ، تسليم بانك مركزي شود ،

 

  • زمان ثبت اين نوع شركتها ٧ تا ١٢ روز ( البته این زمان بندی را میتوان به 3 روز هم کاهش داد )
   مدارك مورد نياز برای ثبت شرکت تضامینی :
   كپي شناسنامه و كارت ملي
   در صورت نياز اخذ مجوز از سازمان مربوطه
[تعداد امتیاز دهندگان : 2 میانگین امتیاز : 5]