اظهارنامه دفتر ثبت بازرگانی چیست؟

اظهارنامه دفتر ثبت بازرگانی چیست؟

در این مقاله می‌خواهیم درباره اظهارنامه دفتر ثبت بازرگانی و ثبت نام و نمونه اظهارنامه و گواهی پلمپ دفاتر و هزینه آن جهت کارت بازرگانی بپردازیم.

چه کسانی شرایط دریافت اظهارنامه دفتر ثبت بازرگانی را دارند؟

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کسب و کار مطابق قانون تجارت. هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای کسب و کار، بایستی هر ساله نسبت به اخذ دفاتر تجارتی خود اقدام نماید و در پایان هر سال مالی به اداره مالیاتمراجعه نموده و دفاتر تکمیل شده خود را به پیوست اظهارنامه مالیاتی خود تحویل دهد.

دفاتر تجارتی چیست و چند فقره دارد؟

دفاتر تجارتی شامل ۴ دفتر زیر است:

۱. دفتر روزنامه
۲. دفتر کل
۳. کپیه
۴. معین

کاربرد دفاتر تجارتی چیست؟

کاربرد دفاتر تجارتی، ثبت تمامی صورتحساب‌ها است.

نکته: تهیه دفاتر روزنامه و کل اجباری است. کلیه گردش‌های مالی مربوط به امور مالی و بازرگانی در آن ثبت می‌گردد.

نکته: فرد تاجر باید با توجه به میزان معاملات نسبت به اخذ دفاتر پلمپ اقدام کند. این دفاتر در حجم‌های ۵۰ برگ، ۱۰۰ برگ، ۲۰۰ برگ و یا دفاتر خاص موجود هستند. کلیه صورتحساب‌های مالی فرد بازرگان در این دفاتر ثبت می‌شوند.

دفاتر تجاری توسط چه کسانی مهر و امضا می‌گردد؟

دفاتر بایستی توسط دادستان شماره‌گذاری شده و توسط دادسرا مهر شود.

نکته: چند مورد مهم جهت پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در دفاتر پلمب ذکر می‌گردد:

۱. تعداد صفحات دفاتر پلمپ با ذکر در بخش آغاز و پایان
۲. تاریخ
۳. شماره صفحات

پلمب دفاتر توسط چه نهادی و در چه زمانی صورت می‌گیرد؟

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری مسئول پلمب دفاتر می‌باشد. متقاضی بایستی تا پیش از شروع سال مالی نسبت به تهیه کلیه دفاتر اقدام نماید.

نکته: پس از پلمپ دفاتر توسط اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، می‌توان برای اظهارنامه دفتر ثبت تجاری اقدام نمود.

اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی چه مراحلی دارد؟

مراحل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی عبارتند از:

۱. اخذ پلمپ دفاتر
۲. ثبت اظهارنامه دفتر تجاری با دریافت
۳. دریافت تائیدیه از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

نکته: از الزامات مهم دریافت کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی، دارا بودن اظهارنامه دفتر ثبت تجاری می‌باشد.

موارد ذکر شده در ثبت اظهارنامه دفاتر تجاری چیست؟

موارد ذکر شده در اظهارنامه دفاتر ثبت تجاری عبارتند از:

۱. نام و نام خانوادگی متقاضی و رئیس بنگاه (شخص حقیقی)

۲. نام و نوع شخصیت حقوقی به همراه شناسه ملی و شماره ثبت

۳. تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور، آدرس و کد پستی

۴. مرکز قانونی شخصیت حقوقی و کد پستی آن

۵. میزان سرمایه شخصیت حقیقی و یا حقوقی

۶. شماره پیگیری پلمپ دفتر روزنامه

۷. شماره پیگیری پلمپ دفتر کل

۸. شماره سریال پلمپ

۹. رشته تجارت و فعالیت

۱۰. درصورتی که رشته تجارت داخلی باشد، تعیین نوع معاملات و نام کالاهای مورد معامله در تجارت داخلی.

۱۱. درصورتی که رشته تجارت خارجی باشد، تعیین ارقام کالای وارد کننده، صادر کننده یا حق العمل کار

۱۲. در صورتی که شامل تجارت داخلی و تجارت خارجی باشد می بایست هر دو موضوع را مشخص نماید.

۱۳. امضاء متقاضی حقیقی و مهر و امضاء شخص حقوقی

مراحل صدور اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی چیست؟

مراحل صدور اظهارنامه دفتر ثبت تجاری به شرح زیر می باشد:

۱. مراجعه به سامانه ثبت اسناد و مالک کشور

۲. انتخاب گزینه پذیرش اظهارنامه ثبت نام در قسمت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی.

۳. وارد نمودن شماره پیگیری درخواست پلمب مکانیزه با توجه به دفتر کل و یا روزنامه.

۴. تکمیل اطلاعات درخواست شده و گرفتن پرینت از اظهارنامه دریافتی.

۵. تهیه سه برگ اظهارنامه به همراه یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی و کپی مدارک هویتی شخص. (کارت ملی و شناسنامه شخص حقیقی و روزنامه رسمی تاسیس برای شخصیت حقوقی)

۶. مراجعه به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی و تحویل مدارک.

۷. پرداخت مبلغ 500 هزار ریال به عنوان کارمزد.

۸. اخذ اظهارنامه ثبت نام دفاتر تجاری به همراه شماره اظهارنامه و مهر برجسته.

ثبت نام در دفتر ثبت تجاری چه نکاتی دارد؟

نکات مربوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری به شرح ذیل است:

۱. در شرایطی که وکیل دادگستری اظهارنامه شخص حقیقی را دریافت می‌کند، وکالتنامه توسط شخص امضا گردد.

۲. در صورتی که وکیل دادگستری اظهارنامه شخص حقوقی را دریافت می‌کند، وکالتنامه توسط مدیرعامل شرکت امضا و مهر گردد.

۳. صفحات اظهارنامه توسط شخص حقیقی امضا و توسط مدیرعامل شرکت امضا و مهر می‌گردد.

مدارک اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی اشخاص حقوقی چیست؟

مدارک مورد نیاز جهت صدور اظهارنامه دفتر تجارتی برای اشخاص حقیقی بدین صورت است:

۱. تصویر شناسنامه و کارت ملی شخص

۲‌. تصویر صفحه اول دفاتر تجارتی شخص حقیقی در سال جاری

۳. تعیین طبقات مورد درخواست

۴. اصل یا فتوکپی برابر اصل وکالتنامه، در شرایطی که انجام مراحل ثبت توسط وکیل شخص انجام بگیرد.

مدارک اظهارنامه دفتر ثبت تجاری اشخاص حقیقی چیست؟

مدارک برای اشخاص حقوقی نیز به قرار زیر است:

۱. تصویر آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات تعیین سمت آن

۲. تصویر صفحه اول دفاتر تجارتی شخص حقوقی در سال جاری

۳. تعیین طبقات مورد درخواست

۴. چنانچه امور توسط وکیل شرکت انجام می گیرد، اصل یا فتوکپی برابر اصل وکالتنامه

نمونه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نمونه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری را به صورت زیر ارائه داده است:

اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

نام ونام خانوادگی بازرگان/رئیس بنگاه و اسم تجارتخانه/نام بنگاه .… نام پدر: … شماره شناسنامه: … شماره ملی: … تاریخ تولد: … محل صدور: … نشانی: … کدپستی: … نشانی شعب: … تلفن ثابت: … تلفن همراه: … پست الکترونیک: …

نام شخصیت حقوقی: … شماره ثبت: …. شماره شناسه ملی : … نام و نام خانوادگی مدیر: … نام پدر: … شماره شناسنامه: … شماره ملی: … تاریخ تولد: … محل صدور: … نشانی: … کدپستی: … نشانی شعب: … تلفن ثابت: … تلفن همراه: … پست الکترونیک …

تابعیت اصلی …

تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت (درصورتی که اظهارکننده تبعه خارجی باشد): …

سرمایه … ریال

شماره ثبت: پلمب دفاتر تجاری …

رشته تجارت (تجارت داخلی یا هردو) …

شماره ثبت علائم تجارتی …

نوع تجارت خارجی (صادرات – واردات – حق العمل کاري ) و ارقام کالاهاي عمده آن …

نوع معاملات تجات داخلی و ارقام کالاهاي عمده آن …

به تاریخ ……… ماه …. سال …….14
محل امضاء

خلاصه مندرجات اظهارنامه بالا در تاریخ … به شماره … دفتر ثبت تجاري در اداره ثبت … به ثبت رسیده است.
رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

در این مقاله درباره اظهارنامه دفتر ثبت بازرگانی صحبت کردیم. با تشکر از توجه شما.

3.6/5 - (5 امتیاز)
guest
2 Comments
قدیمی ترین
جدید ترین بیشترین رای
پاسخ ها
مشاهده همه نظرات
میرزاخانی
میرزاخانی
8 ماه ها گذشته

مطالبتون واقعا عالی بود ممنونم از شما

حسین
حسین
5 ماه ها گذشته

سپاسگزارم

2
0
لطفا دیدگاهی بگذاریدx
مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!