هزینه روزنامه کثیرالانتشار ثبت شرکت سهامی خاص Tag

شرکت سهامی خاص با حداقل سرمایه 100 هزار تومان تشکیل می‌شود و سرمایه آن را تنها موسسین شرکت تأمین خواهند کرد. افراد برای ثبت شرکت سهامی خاص باید هزینه‌هایی که در ادامه شرح داده شده است پرداخت کنند. هزینه ثبت شرکت سهامی خاص ، به...

مشاوره رایگان ☎️ کلیک کنید!