تعریف شرکت

تعریف شرکت

شرکت ، سازمانی است که حداقل بین دو شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل می شود . طبق قانون ثبت شرکت ها ، ثبت شرکت به تنهایی امکان پذیر نمی باشد . پس از طی مراحل ثبت شرکت ، شخصیت مستقلی به نام شخص حقوقی شکل می گیرد که دارای حقوق و تعهداتی است و هر یک از اعضا در جهت پیشبرد اهداف شرکت ، آورده هایی را با خود وارد شرکت می کنند .

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت :

1 کپی شناسنامه

2 کپی کارت ملی

زمان 10 روز

[تعداد امتیاز دهندگان : 0 میانگین امتیاز : 0]