انواع ثبت شرکت

انواع ثبت شرکت

با توجه به ماده 2 قانون تجارت ، شرکت ها به هفت نوع تقسیم می شوند که در ذیل به آنها اشاره شده است :

  • ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  • ثبت شرکت سهامی ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص )
  • ثبت شرکت تضامنی
  • ثبت شرکت مختلط سهامی
  • ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
  • ثبت شرکت تعاونی
  • ثبت شرکت نسبی
  • ثبت موسسه حقوقی
  • ثبت موسسه غیرتجاری

دسته بندی شرکت از تعداد ثبت :

شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تعاونی

و…

[تعداد امتیاز دهندگان : 0 میانگین امتیاز : 0]
تماس با آرمانی ثبت