صورت جلسه ورود و افزایش سرمایه - ثبت شرکت آرمانی
13880
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13880,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

صورت جلسه ورود و افزایش سرمایه

صورت جلسه ورود و افزایش سرمایه

نمونه صورت جلسه ورود شریک

شرکت:                              با مسئولیت محدود                                                شماره ثبت:

شناسه ملی:                                                                                               سرمایه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  فوق در تاریخ                    راس ساعت           با حضور کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

لیست شرکاء

نام و نام خانوادگیمیزان سهم الشرکهشماره ملی
آقای     ریال سهم الشرکه 
آقای   ریال سهم الشرکه 

دستور جلسه:

الف)                      فرزند        به شماره شناسنامه          و شماره ملی         صادره      متولد       به نشانی            کدپستی       با پرداخت            ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت .

 

در نتیجه سرمایه شرکت از  …………… ریال به ………………  ریال افزایش یافت و مدیرعامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگیمیزان سهم الشرکهشماره ملی
آقای     ریال سهم الشرکه 
آقای    ریال سهم الشرکه 
آقای    ریال سهم الشرکه 

آدرس شرکت به :    تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

 به آقای               با حق توکیل به غیر وکالت داده شد که نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها  اقدام نماید .