نمونه صورت جلسات هیئت مدیره | موسسه ثبت آرمانی،آرمانی ثبت
13952
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13952,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
[تعداد امتیاز دهندگان : 1 میانگین امتیاز : 2]

نمونه صورت جلسات هیئت مدیره

ثبت آرمانی

نام شرکت:                                                (با مسئولیت محدود)

سرمایه ثبت شده شرکت:                         (ریال)

شماره ثبت:

شناسه ملی:

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ      /    /       راس ساعت    :     با حضور کلیه شرکاء در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

    • نام و نام خانوادگی              میزان سهم الشرکه                           شماره ملی
    • آقای                                 ریال سهم الشرکه
    • آقای                                 ریال سهم الشرکه
    • آقای                                 ریال سهم الشرکه

دستورجلسه:

 

1) آقای ———– به شماره ملی  ——– به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره

 

2) آقای ———– به شماره ملی ——– به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

 

برای مدت نامحدود انتخاب شدند و با امضائ ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

 

کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ……………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 

کلیه اعضاء هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111  لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم.مدیر عامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 قانون تجارت نمی باشم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق قبولی سمت خود را نیز اعلام میداریم.