نمونه صورت جلسات هیئت مدیره - ثبت شرکت آرمانی
13952
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13952,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

نمونه صورت جلسات هیئت مدیره

نمونه صورت جلسات هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه تغییر هیئت مدیره

نام شرکت:………………………… با مسئولیت محدود                                سرمایه ثبت شده شرکت:    …………………………..   ریال

شماره ثبت:           …………………..                    شناسه ملی: ………………………..

 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ   …………………      راس ساعت   …………….    با حضور کلیه شرکاء در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام و نام خانوادگیمیزان سهم الشرکهشماره ملی
آقای     ریال سهم الشرکه 
آقای    ریال سهم الشرکه 
آقای    ریال سهم الشرکه 

دستورجلسه:

1)آقای   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    به شماره ملی    …………………        به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

2)آقای ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به شماره ملی       …………………….     به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

برای مدت نامحدود انتخاب شدند و با امضائ ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ……………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضاء هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111  لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم.مدیر عامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 قانون تجارت نمی باشم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق قبولی سمت خود را نیز اعلام میداریم.

 

به آقای   …………………… وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید.